بازدید وزیر صمت از غرفه پرمان در نمایشگاه دستاورهای دانشگاه صنعتی شریف

آقای دکتر سیدرضا فاطمی‌امین روز سه شنبه مورخ 1400/9/30 با حضور در نمایشگاه دستاوردهای شرکت‌های دانش بنیان برخاسته از دانشگاه صنعتی شریف، از غرفه شرکت پرتو تماس نوین بازدید کرد. وی همچنین بیان کرد: با رویکرد و ساختار جدیدی که در وزارت صنعت، معدن تجارت ایجاد شده است توجه ویژه به شرکت‌های دانش بنیان، فناور […]

بازدید وزیر نیرو از غرفه پرمان در نمایشگاه دستاورهای دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش پرمان به نقل از مدیرکل روابط عمومی ریاست جمهوری، نمایشگاه دستاوردهای شریفی‌ها آنقدر شعف برانگیز بود که رییس جمهور وزرای صمت، نفت و نیرو را موظف کرد در اسرع وقت از آن بازدید کنند. جناب آقای علی اکبر محرابیان روز سه شنبه مورخ 1400/9/30 با حضور در نمایشگاه دستاوردهای شرکت‌های دانش بنیان برخاسته […]