بازدید وزیر صمت از غرفه پرمان در نمایشگاه دستاورهای دانشگاه صنعتی شریف

آقای دکتر سیدرضا فاطمی‌امین روز سه شنبه مورخ 1400/9/30 با حضور در نمایشگاه دستاوردهای شرکت‌های دانش بنیان برخاسته از دانشگاه صنعتی شریف، از غرفه شرکت پرتو تماس نوین بازدید کرد. وی همچنین بیان کرد: با رویکرد و ساختار جدیدی که در وزارت صنعت، معدن تجارت ایجاد شده است توجه ویژه به شرکت‌های دانش بنیان، فناور […]