سیستم‌های انتقال نوری:

OTN/WDM
PTS6010P يكي از سیستم‏‌هاي انتقال نوری شرکت پرمان است كه جهت ارائه سرویس‌‏های پر سرعت تا...
PTN
سیستم  PTS2060 از جمله جدیدترین سیستم‌های پرمان است که جهت ارائه سرویس‌های متنوع در رده‌های دسترسی...
SDH
سیستم PTS2060 از جمله جدیدترین سیستم‌های پرمان است که جهت ارائه سرویس‌های متنوع در رده‌های دسترسی...
SDH
PTS6010 يكي از سیستم‏‌هاي انتقال نوری شرکت پرمان است كه جهت ارائه سرویس‏‌های پر سرعت تا...
SDH
PTS2025P يكي از سیستم‏‌هاي انتقال نوری شرکت پرمان است كه جهت ارائه خدمات انتقال نوری پر...
SDH
PTS4010P يكي از سیستم‏‌هاي انتقال نوری شرکت پرمان است كه جهت ارائه خدمات انتقال نوری پر...
SDH
PTS1010P يكي از سیستم‌‏هاي انتقال مبتنی بر تار نوری پرمان است كه جهت ارائه سرویس‌‏های پر...

سوئیچ‌های شبکه:

مبدل:

سوئیچ‌های شبکه
PSS2450 یک سوئیچ لایه دو اترنت است که می‌‏تواند در شبکه‌های سازمانی و حرفه‌‏ای برای ایجاد...
سوئیچ‌های شبکه
PSS2440 یک سوئیچ لایه دو اترنت است که می‏‌تواند در شبکه‌های سازمانی و حرفه‌‏ای برای ایجاد...
سوئیچ‌های شبکه
PSS2430 یک سوئیچ لایه دو اترنت است که جهت انتقال داده در شبکه‌‏های انتقال مبتنی بر...
مبدل
قابلیت برقراری سرویس اترنت بر بستر E1 پشتیبانی از مجموعه وسیعی از پروتکل‏‌های سرویس‏‌های لایه دو...

نرم‌افزار مدیریت شبکه

سیستم مدیریت شبکه, nms

برای کسب اطلاعات بیشتر از سیستم مدیریت شبکه یکپارچه پرمان روی دکمه زیر کلیک نمایید.