بازدید وزیر نیرو از غرفه پرمان در نمایشگاه دستاورهای دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش پرمان به نقل از مدیرکل روابط عمومی ریاست جمهوری، نمایشگاه دستاوردهای شریفی‌ها آنقدر شعف برانگیز بود که رییس جمهور وزرای صمت، نفت و نیرو را موظف کرد در اسرع وقت از آن بازدید کنند. جناب آقای علی اکبر محرابیان روز سه شنبه مورخ 1400/9/30 با حضور در نمایشگاه دستاوردهای شرکت‌های دانش بنیان برخاسته […]