بازدید وزیرعلوم و معاون ‌علمی ریاست‌ جمهوری از واحد تولیدی شرکت پرمان

بازدید وزیرعلوم

در آغاز سالِ ” تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین ” ، وزیر محترم علوم جناب آقای دکتر محمدعلی زلفی‌گل و دکتر سورنا ستاری معاون علمی ریاست جمهوری، از واحد تولیدی شرکت پرمان بازدید کردند. قبل بعدی تصاویری دیگر ازاین رویداد