روز ملی صادرات: انتخاب پرمان به عنوان صادرکننده شایستۀ تقدیر سال 1400

روز ملی صادرات

رویداد ملی صادرات با حضور معاون اقتصادی و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و وزیر صمت در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد. ۲۹ مهر روز ملی صادرات بود که با تأخیر حدود ۵۰ روزه به علت شیوع ویروس کرونا،  روز ۲۲ آذر با حضور صادرکنندگان برگزار شد.مراسم بیست‌و‌پنجمین دوره انتخاب و معرفی […]